Ekitap, ekitap indir
Diğer

Göbeklitepe İle İlgili Kitaplar Kitap Oku

Göbeklitepe insan eliyle yapılmış ve şimdiye kadar bulunmuş en eski yapı 12 bin yıllık olsa da özellikle Atiye dizisi ile yayınlanan ülkelerde tanınmaya başlanmıştır.
Bu makale Neolitik döneme ait ve Anadolu’da inşa edilen ilk tapınak olma
özelliğine sahip Göbeklitepe’yi ele almaktadır. Arkeologlara göre burası insanlığın en eski tapınaklarından biridir. Göbeklitepe, yerleşik hayattan ve
tarımsal üretimden yoksun olan avcı-toplayıcı toplulukların dinsel inanışları
hakkında çok önemli bilgiler sunar. Bu tapınak, arkaik insanların dinden ve
inançtan yoksun ilkel bir hayat sürmediklerini, aksine bir inanca sahip
olduklarını, inançlarını yaşamak için tapınak inşa ettiklerini ve zengin bir dinî
sembol kullandıklarını göstermektedir. Göbeklitepe, insanların yerleşik hayata
geçip kendisi için konut yapmadan, hayvanları evcilleştirmeden ve tarımsal
üretime başlamadan önce dinî ihtiyaçlarını karşılamak için tapınak yaptığının bir
göstergesidir.
Göbeklitepe 1 eKitap oku
Göbeklitepe 2 eKitap oku
Göbeklitepe 3 eKitap oku
Göbeklitepe 4 eKitap oku

Beğendiyseniz kitabı satın alabilirsiniz…

Kitap oku ✁ Online ekitap oku

Benzer kitaplar

Kalp Ağrısı – Halide Edib Adıvar – Online Kitap Oku

yakutlu

Limon Ağacı Kitap Özeti (Sandy Tolan)

yakutlu

Dünyayı Sarsan O Gün – John Reed – Kitap Oku

yakutlu

Yorum Yap