Barnabas – Kutsal Ruhun İzi

Usta yazar Halil Kanargı’nın muhteşem kurgusu, akıcı üslubuyla soluk soluğa okuyacağınız harika bir gerilim romanı…

İki bin yıl önce yazılmış bilgiler, ustaca şifrelenmiştir. Gerçeğe ulaşılacak mıdır yoksa şifreler tarihin en büyük gizemini korumayı sürdürecek midir?

Cinayetlerin, entrikanın, tehlikenin kol gezdiği, cümlelere gizlenmiş şifreler, kelime oyunlarıyla örülmüş, akıl karıştıran bir öykü..

“Ben Kıbrıslı Barnabius… Tespihe layık âlemlerin Rabbinden bir bütün olarak, Ruhu’l Kudüs’le Meşaha’ya vahyolunanı tıpkı İsa’dan duyduğum gibi, sadakatle, 48 gök yıllan sonunda, dördüncü nüsha olarak aynen yazıyorum.”

(Kaynak: Filolog Hamza Hocagil)

Barnabas İncili 44. Bölüm
“Allahın elçisi Muhammed yaratılan hemen her şeye mutluluk getirecek bir nurdur”

…….«Ey Muhammed, Allah seninle olsun ve beni ayakkabının bağlarını çözecek değerde kılsın. Buna ermekle ben de büyük bir peygamber ve Allah’ın kutsal bir (kul)”u olacağım.» Ve İsa böyle deyip, Allah’a şükretti.”

***

Ruhumun Gülen Yüzüne…
Allahın bizim için sakladığı zaman diliminde, bana ayırdığı her saniyesi, verdiği mutluluk için…Hep benimle ol….

Oğullarıma;
Editörlüğümü ve çizimlerimi yaparak, bana yardım eden büyük oğlum Ömer Buğra’ya…

Bir aradayken, neşe kaynağım, küçük oğlum, Ömür Boran’a…

İyi bir okuyucu, iyi bir dost ve eleştirmen, Mimar Volkan Tufan’a…

Teşekkürlerimi sunuyorum.

ŞİFRELERİN ARAMI DİLİNDE YAZILIŞI

Giriş

“Ben Kıbrıslı Barnabius.. Tespihe layık âlemlerin Rabbinden bir bütün olarak, Ruhu’l Kudüs’le Meşaha’ya vahyolunanı tıpkı İsa’dan duyduğum gibi, sadakatle, 48 gök yılları sonunda, dördüncü nüsha olarak aynen yazıyorum.”
(Kaynak: Filolog Hamza Hocagil)

Barnabas İncili

44. Allahın Elçisi Muhammed Yaratılan Hemen Her Şeye Mutluluk Getirecek Bir Nurdur” …bölümü son paragraf…

Bu nedenle size diyorum ki, Allah’ın elçisi, Allah’ın yarattığı hemen her şeye mutluluk getirecek olan bir nurdur; çünkü o, anlayış ve müşavere ruhuyla, hikmet ve kudret ruhuyla, korku ve sevgi ruhuyla, akıl ve itidal ruhuyla donatılmıştır; rahmet ve merhamet ruhuyla, adalet ve takva ruhuyla, yumuşaklık ve sabır ruhuyla donatılmıştır ki, bunları o Allah’tan, bütün diğer yaratıklarına verdiğinden üç kat daha fazla almıştır. “Ey, O’nun dünyaya geleceği kutlu zaman! İnanın bana, O’nun ruhunu görenlere Allah peygamberlik verdiğinden, her peygamber gibi ben de O’nu gördüm ve O’na saygı gösterdim. O’nu görünce, ruhum teselli ile doldu (ve) dedim: «Ey Muhammed, Allah seninle olsun ve beni ayakkabının bağlarını çözecek değerde kılsın. Buna ermekte ben de büyük bir peygamber ve Allah’ın kutsaI bir (kul)”u olacağım.» Ve Îsa böyle deyip, Allah’a şükretti.”

54. Hüküm Günü

“Bu işaretler geçince, dünya üzerine kırk gün karanlık olacak yalnızca yaşayan Allah’tır (o gün), şan ve azamet ebediyyen O’nadır. Kırk gün geçince Allah, tekrar güneş gibi, fakat bin güneş kadar parlak kalkacak olan Elçisi’ne hayat verecek. O, oturacak ve konuşmayacak, çünkü kendinden geçmiş gibi olacak. Allah, sevdiği dört meleği yeniden diriltecek ve onlar Allah’ın elçisini arayacak. Bulunca da, kendisine göz kulak olmak için (bulunduğu yerin) dört yanına yerleşecekler. Ardından, Allah tüm meleklere hayat verecek ve Allah’ın Elçisinin çevresinde arılar gibi dönerek gelecekler. Bundan sonra, Allah tüm peygamberlerine hayat verecek ve Adem”in ardından hepsi Allah’ın Elçisi”nin elini öpmeye gidecek ve kendilerini O’nun himayesine bırakacaklar. Sonra, Allah tüm seçkin (kullarına) hayat verecek ve (şöyle) bağıracaklar: -Ey Muhammed, bizi hatırından çıkarma!- Bu bağırışmalar üzerine Allah’ın elçisinde acıma duygusu uyanacak ve kurtuluşları için endişelenecek, ne yapması gerektiğini düşünecek. Bunun ardından, Allah her yaratılmışa hayat verecek ve önceki varlıklarına dönecekler, fakat herkes, ayrıca konuşma gücüne sahip olacak. Sonra, Allah tüm günahkârlara (fasık, facir, kâfir, münafık) hayat verecek, yeniden dirildiklerinde çirkinliklerine bakarak, Allah’ın tüm yaratıkları bağıracaklar: “Ahmet”in bizi bırakmasın, ey Allah’ımız Rabb.” Bunun ardından, Allah şeytan’ı diriltecek ve onu görünce, görünümünün iğrençliğinden korkarak, her yaratık ölü gibi olacak. “Allah razı olsun ki” dedi İsa, “bu canavarı ben o gün görmem, yalnızca Allah’ın Elçisi bu tür şekillerden korkuya kapılmayacak, çünkü O sadece Allah’tan korkacak. Sonra, surunun sesiyle herkesin dirileceği melek, suruna yeniden üfürüp, diyecek: “Hüküme gelin ey yaratıklar, çünkü Yaratıcı’nız sizi yargılamak diliyor!” Ardından, göğün ortasında, Yehoşafat vadisi üzerinde ışıldayan bir taht belirecek ve üzerine beyaz bir bulut gelecek, bunun üzerine melekler bağıracaklar: “Sen, bizi yaratan ve bizi şeytan’ın kaydırmasından koruyan Allah’ımızı tesbih ve ta”zim ederiz.” …….

Kur’an. Yasin Suresi 13 ve 29. ayetler
(Habibi Neccar olayı)

108.13 Onlara o kent halkını örnek ver. Hani, elçiler gelmişti oraya.

108.14 Hani, biz onlara iki kişi göndermiştik, onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz, üçüncü bir kişiyle destek vermiştik. Şöyle demişlerdi: “Biz, size gönderilen
elçileriz!”

108.15 Kent halkı dedi ki: “Siz, bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

108.16 Dediler: “Rabbimiz biliyor ki, biz size gönderilmiş elçileriz.”

108.17 “Bize düşen, açık bir tebliğden başka şey değildir.”

108.18 Dediler “Sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşılaştık/ biz sizi uğursuzluk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi mutlaka taşlayacağız. Ve bizden size acıklı bir azap kesinlikle dokunacaktır.”

108.19 Dediler: “Uğursuzluk kuşunuz sizinle beraberdir. Size öğüt verildi diye mi bütün bunlar? Hayır, siz savurganlığa, aşırılığa sapmış bir topluluksunuz.”

108.20 Kentin öbür ucundan bir adam koşarak gelip şöyle dedi: “Ey topluluk, bu elçilere uyun!”

108.21 “Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar.”

108.22 “Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben? Ve sizler de O’na döndürüleceksiniz.”

108.23 “O’ndan başka tanrılar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorluk/zarar dilerse onların şefaati benden hiçbir şeyi savamaz; beni kurtaramazlar.”

108.24 “Bu durumda ben elbette ki açık bir sapıklığın içine düşerim.”

108.25 “Ben, sizin Rabbinize iman ettim, artık dinleyin beni!”

108.26 “Gir cennete!” denildi. Dedi: “Kavmim birbilebilseydi?

108.27 Ki Rabbim beni affetti; beni, ikram edilenlerden kıldı.”

108.28 Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

108.29 Olan, sadece korkunç titreşimli bir sesti. Ve bir anda sönüverdiler.

Kur’an-Meryem Suresi (16 ila 22. ayetler.)
(Hz.Meryem’in, Hz,İsa Peygambere hamile kalması)

16- Kitapta Meryem’i de an! Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi.

17- Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi.

Biz de ona Ruhumuzu gönderdik de, ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. [26,193-194.]

18- Meryem irkildi ve “Ben” dedi, “Rahmana sığındım senden. Eğer Allah’tan korkup haramdan sakınan bir kimse isen çekil yanımdan!”

19- Ruh; “Ben” dedi, “Rabbinden sana gelen bir elçiyim.
“Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim”

20- Meryem: “Nasıl oğlum olabilir ki bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır, iffetsiz bir kadın da değilim!”

21- Ruh: “Öyledir, ama Rabbin: “Bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu, hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir” dedi.” [3,45]

22- Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi.

Kur’an – Maida Suresi…(46,110,111 ayetler)

46 – O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu Îsâyı, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik.
Ona; kendisinden önceki Tevrat’ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidâyet ve öğüt olmak üzere içinde hidâyet ve aydınlık bulunan İncîl’i verdik. [3,50]

110 – Allah o gün buyuracak ki: “İsa! Hem senin, hem annenin üzerindeki nimetimi iyi düşün!
Düşün ki: Ben Seni Ruhu’l-kudüsle (Cebrail) desteklemiştim. Sen beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun.
Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncili öğretmiştim.
Sen, Ben’im iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun; o da Ben’im iznimle kuş oluveriyordu.
Düşün ki: Sen Ben’im iznimle anadan doğma âmanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun.
Düşün ki: Sen Ben’im iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun.
Hani Ben İsrailoğullarının şerlerini (öldürme kasıtlarını) senden defetmiştim.
Kendilerine apaçık deliller, mûcizeler getirdiğin zaman da onların kâfirleri: “Bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil” demişlerdi. [2,87; 3,46.49; 9,30] (KM, Matta 12,24; Markos 3,22; Luka 11,15)

111 – Ve hani Havarilere: “Bana ve Resûlüme iman edin” diye ilham etmiştim.

Onlar da: “İman ettik. Hakka teslim olduğumuza şahid ol!” demişlerdi. [3,52; 28,7; 16,68] (KM, Yuhanna 14,1)

Gerçekler

1- Barnabas Kimdir: Barnabas, İncil nüshalarından aslına en yakın olanını yazan kişidir. Oniki Havari’den biri olup olmadığı ihtilaflı olan Bamabas, aslen Kıbrıslı olup yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl adı Joseph, “Yusuf’”tur. Barnabas ise “teselli oğlu” anlamında ona sonradan verilmiş bir lâkaptır.
*Kaynak “Türk Ansiklopedisi, İSTANBUL 1967. V 265
*Kitabı Mukaddes Resullerini işleri IV 36-37; Encydopedia Britannica U.S.A. 1970, III. 171:

2- Barnabas İncili: Barnabas İncili, Hazreti İsa Peygamberin havarileriyle birlikte sürekli yanında bulunan Barnabas “Yusuf’ tarafından yazılmış, M.S. 325 senesine kadar İskenderiye Kiliseleri”nde okutulmuş İncil nüshalarından aslına en yakın olan İncil dir.

3- Barnabas İncilinin Gerçekliği: Barnabas İncilinin gerçekliği konusunda La Trobe Üniversitesi’nde görevli Avustralyalı bilim adamı Doktor Rodney Blackhirst bir bilimsel makalesinde aşağıdaki iki listeye dikkat çekmiştir.

• Decretum Gelasianum: (M.S. 496), Papa I.Gelasius döneminde “yanlış ve dînî düşüncelere aykırı kitaplar” adı altında hazırlanan liste: “The Gospel in the name of Barnabas’- apocryphum.

Benzer İçerikler

Kasırga – Kod Adı C.e.y.d.a – 2

yakutlu

İntihar – Emile Durkheim Online Kitap Oku

yakutlu

Papatya Falı – Rachel Gibson – Online Kitap Oku

yakutlu

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için çerez aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy