Category Archive

Dini

İlahi Dinlerde Hicret – Mahmut Topuz

Kur’an’a göre Hz. Lut’un, Hz. Lut’un, Hz. Hud’un, Hz. Salih’in ve Hz. Şuayb’ın hicretleri Hz. Musa’dan önceki hicretler olarak ele alınıyor. Hz. Musa ile Hıristiyanlıkta hicret ve son olarak da Peygamber Efendimiz (sav) ve O’nun…
Devamı
İslamın Bugünkü Meseleleri – Erol Güngör Devamı

İslamın Bugünkü Meseleleri – Erol Güngör

1- İSLAMIN UYANIŞI: BATILILAŞMA ANLAYIŞI ONUN KÜLTÜRÜNÜ ALARAK ONU AŞMA Petrolün bulunması İdeolojinin iflası İslam’ın sürekliliği İslam ülkelerinin rejimlerinin benimsenmesi İktisadi buhranlar Sosyal uçurumlar Etnik ayrılıklar Uyanışın sosyal sebepleri Dindarların çocuklarının okuması Gecekondularda İslam etrafında…
Devamı
Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı – İsmail Mutlu Devamı

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı – İsmail Mutlu

Mezheplerin, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) vefatından sonra nasıl ortaya çıktığını, günümüze kadar devam etmeyen hak mezhepleri, mezheplerin oluşumunda ayetlerden, hadislerden, örf ve adetlerden kaynaklanan etkiler, dört mezhep imamının kısaca hayatları, Haricilik, Şialık, Cebriye, Mutezile, Kaderiyye,…
Devamı
Tanrı’ya Koşan Fizik – Sadettin Merdin Devamı

Tanrı’ya Koşan Fizik – Sadettin Merdin

BİRİNCİ BÖLÜM: Antik Felsefeden Modern Fiziğe Korintoslulara Mektup 81: Hepimizin bilgisi olduğunu biliriz. Bilgi kibirlendirir. “Fakat sevgi bina eder.” şeklindeki ifade bilimi küçümsüyordu. Batı da; Abel Rey’in ifadesiyle “Bilim insanların faraziyelerinden dini özelliğin atılmasıyla başlar.”…
Devamı

Anahatlarıyla İslam Felsefesi – Dr. Necip Taylan

Kitap, önce felsefenin tarifi, metodları, mahiyeti, felsefe ile ilgili temel kuramları ve felsefenin problemlerini açıklıyor. Sonra felsefenin tarihçesi İslam felsefesinin doğuşuna kadar inceleniyor. Felsefenin İslam dünyasına geçmesi, başlıca felsefe ekolleri, İslam felsefesinin önemli isimleri ve…
Devamı
Kader Nedir? – Mehmet Kırkıncı Devamı

Kader Nedir? – Mehmet Kırkıncı

Kaderin Herşeyi Güzeldir: Cenab-ı Hak her hayat sahibine bu dünyada hayatını devam ettirebilmesi için bütün şartları en güzel bir surette hazırlamıştır. Balığı suda en rahat şekilde yaşatan ve yüzdüren Cenab-ı Hak, bir güvercinide havada kolayca…
Devamı