Hafazanallah! Kitap Özeti Alev Alatlı

Edebiyat severler Alev Alatlı‘nın yazmış olduğu Hafazanallah! kitap özet ve yorumuna bakmaya ne dersiniz?

Alev Alatlı Hafazanallah! Kitap Özeti

Hafazanallah!” 2019 yılında Turkuvaz Kitaptan çıkan 304 sayfalık bir kitap. “Hafazanallah!” kitabı Türk Edebiyatı’nın usta ve popüler yazarlarından olan Alev Alatlı tarafından kaleme alınmış. “İtiraf Özeti”ne baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce sahneye konulan Yeni Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin ete kemiğe büründürülmesinin anlatıldığını görüyoruz.

Kitaptan Küçük Bir Bölüm

müesses kilise nizamından hoşnutsuzlukla birleşir, gözler Şark’a döner ve Hindistan’ın, Nepal’in, Tibet’in Avrupalı entelektüeller nezdinde kıymete bindiği bir süreç başlar. Doğu’nun bilgeliğini modern bilimle kaynaştırma çabaları ledünni ilme ilgiyi arttırır. “Ex Oriente Lux” (Işık Doğu’dan gelir) söyleminin bu yıllarda revaç bulduğunu, Arthur Schopenhauer’ın (1788- 1860) Hindistan’ı bu yıllarda “keşfettiğini” ve fena halde etkilendiğini ha­tırlayın. Cemil Meriç’i mutlaka okuyun ki, Batı düşüncesindeki dönüşümü kaptırabilesiniz.

Diyeceğim, gayba ve marifete duyulan ilgi önceden beri vardır yavrum, ancak 18. yüzyılda Batmi Hıristiyan tarikatları, Yahudi Kabalası, Budizm, Brahmanizm ve Hıristiyanlık kaynaklı itikatları içeren “panteistik bir inanç alaşımı”yla sonuçlanır: “Teosofizm”.

Teosofistlere göre, kâinatı oluşturan gezegenler, güneş sistemleri, ga­laksiler batta kâinatın kendisi, bilinç sahibi yaratıklardır ve her biri kendi evrimsel çizgisi doğrultusunda hareket eder. Keza insanlar, “madde dünya­sında hapsolmuş ilahi kıvılcımlar” olarak, “manevi yuvalarına geri dönmek isteyen varlıklar”dır. Teosofizm, “insanlığı küresel bir topluma götürecek olan maya” olarak takdim edilir.

Parapsikoloji, medyumluk gibi pratikleri de içeren bu mayanın tutması, insanların içlerindeki kıvılcımı körüklemeleri, ruhani [spritüel] özlerini (üst ]dmlİk/“higher self’) güçlendirmeleriyle mümkün olabilmektedir. Bu çaba­larında onlara ruhsal gelişimlerini tamamlamış, tanrı ve melekleriyle doğru­dan iletişim kurabilen “Büyük Ustalar” [“Adept’leı) yol gösterir ve yardımcı olurlar, tsa Mesih’in Hıristiyanların inandıkları gibi God olmayıp “Büyük Ustalar”dan biri sayılıyor olması, yeterince vahim bir dalaletken, God’m kendisi bitaraf bir “Yaratıcı Güç”e indirgenir; bir “ilke” ya da bir postulat olarak algılanır.

Teosofist akımın birden fazla temsilcisi ve varyantı var. Buna karşın, Önde gelen örgütlenme New York’ta, 1875’te faaliyete geçen Teosofi Cemi­yeti (“Theosophical Society”). Cemiyet’in amblemi kuyruğunu ısıran yılan, altı köşeli Yahudi (Davut) yıldızı ve ters Svastika’dan oluşur. Açık yüzü sola dönük olan ters Svastika büyü ve diğer doğaüstü güçleri simgeleyen Hint ila­hesi Kali’ye göndermedir. Her neyse. Teosofi Cemiyeti’nin kurucusu da Uk­rayna doğumlu bir Alman hanım: Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891).

Alev Alatlı’ nın kaleme aldığı Hafazanallah! tavsiye ettiğimiz kitaplardandır.

Kitabın özeti umarız işinize yaramıştır. Ekitap.org ekibi…

Benzer İçerikler

Kağnı Hakkında Konu Özet İnceleme Sebahattin Ali

yakutlu

Molla Sadra Ve Ilahi Hikmet

yakutlu

Ibn Sina Dogumunun Bininci Yılı Armaganı

yakutlu

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için çerez aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy