Her Hicret Bir İnkılaptır Ali Şeriati

HER HİCRET BİR İNKILABTIR

Kardeşler… En azından, geçirdiğimiz yüzyıl şunu iyi göstermiştir ki,

Müslümanlar olarak başarısızlığımızın belki tek önemli sebebi, hep yanlış bir

yerlerden başlamamızdır… Küfür ideolojilerinin kibirli ideologlarında olduğu

gibi maalesef birçok kardeşimiz de problemi, hep başkalarını değiştirmek,

başkalarına birşeyler yaptırmak ve bunun doğal sonucu olarak da başkalarından

beklemek biçiminde algılamışlardır. Kardeşler, bu, sömürülen ülke aydınlarının

emperyalizmle işbirliği değil midir? Son yüz elli yılın Türkiye tarihi bunun en

canlı örneklerinden değil mi? Zaten inançlarını, aşk ve umutlarını yüzlerce yıldır

bir suç gibi yaşamak zorunda bırakılmış Müslüman halklara sahibine kâr

etmeyen teoriler değil, Muhammedî yaşama biçiminin örnekleri gereklidir. Biz

hayatımızı Kur’an’a uydurmadıkça fitneden kurtulmuş olamayız. Kardeşler,

değişmesi ve değiştirilmesi gereken bizlerden başkası değil, unutulmasın ki bir

öğretici herşeyden önce iyi bir öğrencidir. Birinin ölmesi gerekiyorsa, o bizden

başka kim olabilir?..

KUR’AN’DA HİCRET

Onlar ki inandılar, göç ettiler. Allah yolunda savaştılar. İşte onlar, Allah’ın

rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. (Bakara: 218)

Allah yolunda göç eden kimse, yeryüzünde gidecek çok yer ve bolluk bulur.

Kim Allah ve elçisi için göç etmek amacıyla evinden çıkar da kendisine ölüm

yetişmezse, onun mükâfatı Allah’a düşer. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

(Nisa: 100)

Onlar ki inandılar, hicret ettiler; Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar

ve onlar ki (yurtlarına göçenleri) barındırdılar ve yardım ettiler. İşte onlar,

birbirlerinin velisi (dostu, koruyucusu)dirler. (Enfal: 72)

Ey inanan kullarım, benim arzım geniştir, bana kulluk edin. (Eğer bir şehirde

bana kulluk etmeniz mümkün

HER HİCRET BİR İNKILABTIR

değilse, bana rahatça kulluk edeceğiniz bir şehre göçün) (Ankebut: 56)

İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanların, Allah

katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, rızâ ve sürekli kalacakları nimeti bol

cennetleri müjdeler.

Orada ebedi kalacaklardır. Allah, işte büyük mükâfat onun yanındadır. (Tevbe:

20/22)

Rab’leri onlara karşılık verdi: “Ben, sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini

zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından

çıkarılanlar, yolumda işkence edilenler, vuruşanlar ve öldürülenler… Elbette

onların kötülüklerini örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere

sokacağım. (Yaptıklarına) Allah katında bir karşılık olarak (onlara bu nimetleri

vereceğim). Karşılıkların en güzeli Allah katındadır. (Al-i imran: 195)

Onlar ki inandılar, hicret ettiler. Allah yolunda savaştılar ve onlar ki (göç edip

gelen mü’minleri) barındırdılar ve (onlara) yardım ettiler. İşte gerçek mü’minler

onlardır. Onlar için bağış ve bol rızık vardır.

Onlar ki sonradan inandılar, hicret ettiler, sizinle beraber savaştılar; işte onlar

da sizdendir. Rahim sahipleri (kan akrabaları), Allah’ın kitabına göre

birbirlerine daha yakındırlar. Allah herşeyi bilir, (Enfal: 74-75)

Kendilerine zulmedildikten sonra Allah uğrunda göç edenleri, dünyaya güzelce

yerleştireceğiz.

Benzer İçerikler

Zeytindağı – Falih Rıfkı Atay

yakutlu

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı – İsmail Mutlu

yakutlu

Reşat Nuri Güntekin _ Akşam Güneşi

gul

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için çerez aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy