TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI (2) ÖZET KİTAP ÖZETİ ROMAN ÖZETİ


TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI (2) ÖZET KİTAP ÖZETİ ROMAN ÖZETİ

Kitabın Yazarı:
Halide Edib Adıvar

Kitabın Konusu, Açıklaması:

Anadolu’nun Milli
Mücadele döneminde yaşadığı zorlukların, gördüğü zulümlerin Anadolu insanına
etkisi konu edinilmiştir.

Kitabın Özeti:

İstanbul’un işgalinden
sonra, işgal kuvvetleri ve azınlıklar Türk ahaliye çok kötü davranırlar. Halk
ümitsizlik içindedir. Yöneticilerde ülkenin geleceği ile ilgili fikir birliği
oluşmamıştır. Osmanlı Meclisi kapanmışıtr. Doğu Anadolu’da kurulması muhtemel
Ermeni devletine karşı halk silahlandırılmaktadır. Bu bölgede büyük kargaşa
yaşanmaktadır.

Anasız ve babasız
çocukların çoğunlukla Ermeni veya Türk çocuğu olduğuna çoğu zaman karar
verilemez hale gelir, kayıtlarında büyük yanlışlıklar yapılır. Kurulan
komisyonlar ayırım işini yapamıyorlardı. Bu arada İzmir işgal edilir. Bu işgal
ço9k büyük üzntüye neden olur. Bunun üzerine İstanbul’da bir çok toplantı
düzenlenir. Halide Edip bu toplantılara konuşmacı olarak katılır. Bu
toplantılar, Milli Mücadele îçin zemin hazırlar. İzmir’in işgalinden bir gün
sonra 16 Mayıs’ta Mustafa Kemal, doğudaki kargaşaya son vermek için, hükümet
tarafından 9’ncu Ordu Müfettişi olarak görevlendirilir.

Mustafa Kemal gizliden
gizliye, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey ile anlaşır. Miralay
Refet Paşa ve Albay Arif Bey, Mustafa Kemal ile birllikte kareket ederler.
Amasya’da ilk tairhi toplantıyı yaparlar. Arkasından Erzurum ve Sivas Kongreleri
yapılır. Anadolu’da bir diriliş hareketi başlar. Milli hükümetin kurulması
çalışması hız kazanır. Halide Edip ve bir grup arkadaşı istanbul’dan bin bir
güçlükle kaçarak Anadolu’ya geçerler.

Ankara’nın yolu tehlikelerle doludur. İstanbul’da işgal güçlerinden kaçan vatanseverler
Anadolu’da hem azınlık çetelerinden, hem de padişah yanlılarından saklşanmak
zorunda kalırlar. Bu grup Ankara’ya ulaşır. Orada Mustafa Kemal tarafından
karşılanır. Milli Mücadele için bir çok hazırlık yapılmasına rağmen ne dış
dünyaya ne de ülke içine duyurulamıyordu. ilk iş olarak Yunus Nadi ile Halide
Edip Anadolu Ajansını kurar. Böylece milli hareketin anlamı duyurulmaya başlar.
Artık Ankara, Milli Mücadelenin merkezidir bu arada TBMM açılır; Mustafa Kemal
başkan seçilir.

Anadolu’nun her yanında yeni oluşmuş, şekil almamış düşünceler arasında mücadeleler devam eder, her
yerde kardeş kanı dökülür. Bu isyan ve kargaşalar bastırılır. Batı Cephesinde
birçok savaş yapılır. Atatürk, 5 Ağustos 1921’de Başkomutan seçilir. Tüm yetki
Mustafa Kemal’e verilir. Düşman Polatlı’ya kadar gelmişitr. Sakarya Irmağının
kıyılarında ordumuz tertiplenir. Yunanlı işgal ettiği bölgelerde halkın namusuna
ve canına kastetmektedir.

Türkler angarya işlerde çalıştırılır. Bir çok çatışmadan sonra uygun an yakalanır. Düşman çekilmeye
zorlanır. Düşman çekilirken Yunan mezalimi hat safhaya ulaşmıştır. Kadınların
ırzına geçilir, evler yakılır, hayvanlar öldürülür. Polatlı’da
(bilgi yelpazesi.net) yapılan mezalimi incelemek için bir şube kurulur. Bu şubenin başına Halide Edip
getirilir. Şubede Yakup Kadri, Yusuf Akçora, bir teğmen ve bir de fotoğrafçı
bulunmaktadır. tunanlıların bu köylerdeki bu köylerdeki hareketi aklını kaçırmış
insanların hareketidir.

Görülen manzara korkunçtur. K, irletilen kadınlar, yakılan evler ve öldürülen hayvanlar … Bu bir
vahşettir. Uynanlı çekilirken ne Yunanlı, ne de Türkler ölülerini gömmeye
zamanları yoktur. her taraf yanmış insan cesetleri ile doludur. Yunanlılar köy
ve kasabaları ateşe vererek İzmir’e gelirler. Fakat komutanları esir düşer. Türk
ordusu da Yunan ordusunun arkasından İzmir’e girer. artık Yunan Anadolu’dan
kovulmuştur.

Halide, Onbaşı, istanbul’adönmenin zamanının geldiiğine inanır, sevinçlidir. Halide Edib yola
çıkar. Yol boyunca Anadolu’nun yıkılmışlığı evsiz, barksız, aç, perişan
insanların ortalıkta dolaşması Halide Hanım’ın dönüş sevincine engel olur. Her
yerde Yunanlılar’ın yaptığı zulmü dinler; bu üzüntülerle İstanbul’a taşınır.

Kitabın Ana Fikri, Ana Düşüncesi:

Anadolu insanı; taşadığı
bütün zorluklara rağmen, bağımsızlığı ve vatanı için gerekirse canını bile feda
edebileceği gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.

Kitaptaki Olayların Ve Şahısların Değerlendirmesi

HALİDE EDİP
ADIVAR: Kısa boylu, ingilizce ve fransızca bilen, tanştığı insanlarla çabuk
kaynaşan, etkili konuşmalar yapabilen vatansever bir kadın, hastabakıcı,
gazeteci, yazar, asker, çevirmen.

ADNAN
ADIVAR: Çalışkan, insanlar arasındaki fikir uyuşmazlıklarını gideren, yüreği
vatan sevgisiyle dolu bir doktor. Sağlık Bakanlığı ve Meclis İkinci Başkanlığı
yapmıştır.

Mahmure:
Hlide Edip’in evinde çalışan, ayrıca ona arkadaşlık eden bir mürebbiye

 

 

Benzer İçerikler

Ümran Düşünsel-Yüzün Eksik Parçası Romanı Hakkında

yakutlu

Gazali Muhafazakar ve Modern

yakutlu

Amiri’ye Gore Islam ve Oteki Dinler

yakutlu

Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için çerez aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz. Kabul Et Devamı

Privacy & Cookies Policy