Roman

Halifeler Tarihi – Celaleddin Suyuti – Online Kitap Oku

Celaleddin Suyuti / Halifeler Tarihi / PDF / Sayfa: 553

Celâleddîn Suyûtî ileri gelen Arap tarihçilerinden biridir. Yıllarını İslamiyet dönemi tarihine adamış bu konuda araştırmalar yapmış bir kişidir. Celâleddîn Suyûtî bu eserinde Hz. Muhammed’in ölümünden sonra ortaya çıkan Halifelik zamanını konu edinmektedir. Odak noktası 4 halife olsa da o döneme ait önemli gelişmeleri coşkulu bir dille almıştır. İlk olarak Hz. Ebu Bekir ve ardından yaşanan olaylarla başlasa da sık sık Peygamber döneminden alıntılarda yapılır.

Halifeler Tarihi Hakkında

Klasik devir Arap tarihçiliğinin son temsilcilerinden olan Celâleddîn Suyûtî’nin eseri, Hz. Muhammed’in vefatının ardından, Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesiyle birlikte başlayan ve böylelikle İslam tarihinin, özellikle ilk iki yüzyılı boyunca en temel yapı taşlarından birini oluşturan halifelik kurumunu ve halifelerin hayatlarını vakayiname şeklinde ele alır. Başka bir deyişle, kitabın öznesi Hulefâ-i Râşidîn olarak bilinen ilk dört halife -ki bu devir sadece Suyûtî için değil, diğer tüm İslam müverrihleri için de Hz. Muhammed’le birlikte Asr-ı Saadet’tir- bunları takiben Emevîler (661-750), Abbâsîler (750-1258) ve son olarak Memlük hâkimiyetindeki Mısır Abbâsîleri’dir (1261-1517). Böylelikle, eşyanın tabiatı gereği eser bir büyük adamlar tarihi ya da elitler tarihidir; bir saray ve yüksek kültür tarihidir. Bunun yanı sıra, savaşlardan ve önemli fetihlerden, mucize olarak algılanan olaylardan şiirler eşliğinde, duygusal bir dille bahsederken; yenilgi, felaketler ve önemli kimselerin ölümlerinden de yine ağıtlarla bahseder. Anlaşılacağı üzere, Celâleddîn Suyûtî’nin tarihe yaklaşımı olguyu olduğu gibi aktarmaktan öte, duygusal ve coşkuludur.

Halifeler Tarihi Online Kitap Oku

Halifeler Tarihi Turbo İndir

Benzer İçerikler

Sen, Ben ve Aramızdaki Aşk – Kevin Sampsel – Online Kitap Oku

yakutlu

Kadınlar Rüyalar Ejderhalar – Ursula K. Le Guin

yakutlu

Dusunce Mirasımız

yakutlu

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy