OKUYUCU PUANLARI
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Ömer Rıza Doğrul / Kanlı Gömlek / PDF / Sayfa: 465

İlk dönem İslam tarihinde kanlı yıkıcı faaliyetler ve Hz. Osman’ın şehadetini konu alan bu kitapta geçmişte en güvenilir kaynaklardan yararlanıldığı konusunda yazar bizi telkin etmektedir. Kitabın yazılış şekli dönemim önemli kişileri ağzından konuşma tarzında yazılarak daha kolay anlaşılmayı hedeflemiştir. Hz. Muhammed’ten sonra çıkan iktidar entrikaları ve sonuçlarını detaylı bir şekilde incelemektedir.

Kanlı Gömlek Hakkında

İslam Tarihi’nin en önemli olaylarından birini aydınlatmak için yazılan bu eser, ana kaynakların kaydettiği tarihî gerçeklere dayanarak;

  • Hz. Osman’ın şehit edilişini,
  • İlk Yahudi dönmelerinin kurdukları gizli ve yıkıcı cemiyet ile bu cemiyetin Müslümanlar arasında çıkardığı fitneleri,
  • İslam Tarihi’nde yaşanan ilk iktidar mücadelelerini ve bundan dolayı Hz. Ali ile Hz. Ayşe ve Hz. Muaviye arasında vuku bulan olayları, edebî bir üslupla konu etmektedir.
    Cumhuriyet döneminin usta kalemi Ömer Rıza Doğrul bu eseri yazarken olayların mümkün olduğu kadar tasavvur edilebilmesi maksadıyla bu olayların kahramanlarını konuşturmak ve bu sayede en karmaşık tarihî olayların kolaylıkla anlaşılmasını sağlamak istemiştir.

Kanlı Gömlek Online Kitap Oku

Kanlı Gömlek Turbo Online Kitap Oku