Tanrı Adına Savaş – Karen Armstrong – Online Kitap Oku

OKUYUCU PUANLARI
[Toplam: 1 Ortalama: 1]

Karen Armstrong / Tanrı Adına Savaş / PDF / Sayfa: 625

Tanrı Adına Savaş – Karen Armstrong – Online Kitap Oku

Tanrı Adına Savaş – Karen Armstrong – Online Kitap Oku

Üç semavi dinin kökenlerine inerek bize olağan üstü bilmediğimiz bilgiler sunan bu çalışma etkileyici yazar anlatımıyla ufkumuzu açacak cinsten. Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin kökenine inen ve bunlar arasında ki şidetli çatışmayı gözler önüne serdiği gibi bu dinlerin kendisi içerisinde ayrılmış ve ölümüne birbirine düşman mehsepleride açıklıyor. Tanrı’nın adı kullanılarak bizlere empoze edilen ve bu uğurda nice katliyamlara sebep olan çarpık düşüncelerden tutunda, bunları çıkaran kişilerin iç yüzlerine kadar inen derinlemesine bir ekitap

Tanrı Adına Savaş – Karen Armstrong – Online Kitap Oku

Tanrı Adına Savaş Yorumlar

Bu olağanüstü kitabın önemi geniş kapsamlı görüşleri kadar ayrıntılarında yatmakta… Köktendincilik zorla kontrol altına alınamaz. Eğer yenilgiye uğratılmak isteniyorsa öncelikle anlaşılmak zorunda.

Tanrı Adına Savaş – Karen Armstrong – Online Kitap Oku

-Philip Ziegler, Daily Telegraph-

Tanrı Adına Savaş – Karen Armstrong – Online Kitap Oku

Köktendinciliğin hayaleti dünyamıza musallat olmuş durumda ve çoğumuz sadece dehşete kapılmakla kalmadık, bundan şaşkınlığa da uğradık… Hasta rehberine ihtiyacımız var. Karen Armstrong işte bu rehber.

-A.N. Wilson, Daily Mail-

Armstrong bütün alışıldık yeteneklerini sergiliyor: Onun gözüyle on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyılla ilgili her satır değerli ve her hikâye ilgi çekici.

-Felipe Fernandez-Armesto, Literary Review-

Olağanüstü bir kitap. Din ve politikayla çok az ilgisi olan bir okurun bile mutlaka alması gereken bir kitap.

-Tom Morton, Scotland on Sunday-

Karen Armstrong’un kitabı köktendinciliği korkutucu öğlerinden arındırılmış olarak görmemize, böylece de onu ciddiye almamıza ve onunla baş etmeye yönelik stratejiler geliştirmemize imkân sağlıyor. İnsancıl ve anlayışlı.

-Gabriel Josipovich, The Times-

Tanrı Adına Savaş Online Kitap Oku

Tanrı Adına Savaş .